Danh sách tuyến đường

Danh sách tuyến đường cho bạn tiện theo dõi

STT Tên
1 Sài Gòn - Mộc Bài ( 1 lượt )
2 Mộc Bài - Sài Gòn ( 1 lượt )
3 Sài Gòn - Phnom Penh
4 Phnom Penh - Sài Gòn
5 Phnom Penh - Siem Reap (VIP Van)
6 Siem Reap - Phnom Penh (VIP Van)
7 Siem Reap - Phnom Penh (Hotel Bus)
8 Phnom Penh - Siem Reap Hotel Bus
9 Phnom Penh - Siem Reap Sleeper Bus
10 Siem Reap - Phnom Penh (31 Seat )
11 Phnom Penh - Sihanoukville (VIP Van)
12 Phnom Penh - Sihanoukville (Hotel Bus)
13 Phnom Penh - Sihanoukville (18$)
14 Sihanoukville - Phnom Penh (18$)
15 Sihanoukville - Phnom Penh (Hotel Bus)
16 Sihanoukville - Phnom Penh (VIP Van)
17 Phnom Penh - Bangkok (16seats )
18 Phnom Penh - Bangkok (Hotel Bus)
19 Bangkok - Phnom Penh (16Seats)
20 Bangkok - Phnom Penh (Hotel Bus)
21 Sihanoukville - Kohrong Island
22 Kohrong Island - Sihanoukville
23 Kohrong Samloem - Sihanoukville
24 Sihanoukville - Kohrong Samloem
25 Sài Gòn - Mộc Bài - Sài Gòn
26 Sài Gòn - ĐSQ Việt Nam tại Phnom Penh
27 Visa Run Mộc Bài
28 Sài Gòn - Siem Reap
29 Siem Reap - Sài Gòn ( Giường + VIP)
30 Sài Gòn - Sihanoukville
31 Sihanoukville - Sài Gòn ( Giường + VIP)
32 Phnom Penh - Siem Reap ( 31 Seat )
33 Siem Reap - Bangkok
34 Siem Reap - Bangkok (16seats )
35 Sài Gòn - Phnom Penh ( VIP Limousine )
36 Phnom Penh - Sài Gòn ( VIP Limousine )
37 Sài Gòn - Sihanoukville ( VIP + Giường )
38 Sài Gòn - Siem Reap ( VIP + Giường )